“Viimset reliikviat” võib ajalooliseks filmiks pidada vaid osaliselt. Juba selle aluseks olev Eduard Bornhöhe jutustus “Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimsed päevad” Liivi sõja päevist on mitmetest ajastule omastest detailidest hoolimata siiski väljamõeldud lugu. Film ise aga lahkneb ajaloolisest tegelikkusest veelgi. Loosse sisse viidud muudatuste põhjustajaks on ühelt poolt filmikeele eripärad, teisalt aga autorite poliitiline sõnum. Seda aitab mõista pilk teoste valmimise ajaloolisele kontekstile. Bornhöhe pani oma jutustuse kirja Venemaa keisri Aleksander II ajal, mida tuntakse venestamise ajajärguna. Seetõttu oli Vene võimu kujutamine positiivses võtmes ainuvõimalik lähenemine. Kromanovi film aga vändati ajal, mil Nõukogude Liidu kõrgeimaks juhiks oli Leonid Brežnev, ehk stagnatsiooni perioodil. Pakkudes loo võtmesündmustele hoopis teistsuguse pilgu, on “Viimne reliikvia” ühtaegu Nõukogude film ja film, mis peidab endas Nõukogude-vastast sõnumit.

Olgugi et Kromanovi eesmärgiks ei olnud minevikusündmuste tõetruu kujutamine, aitab ajaloolise tausta tundmine tema filmi siiski paremini mõista. Siinses osas analüüsimegi, kuidas vahendab “Viimne reliikvia” Liivi sõda, Ivo Schenkenbergi lugu ja sündmuste toimumispaika, ajaloolist Tallinnat.

infoVaata seda lehte tahvlis või lauaarvutis, siis saad lahendada ka põnevaid ülesandeid.