“Eesti kinoklassika” on digitaalne õppematerjal, mille keskmes on kolm Eesti kultusfilmi: „Kevade“ (1969),  „Viimne reliikvia“ (1969) ja "“Hukkunud Alpinisti“ hotell“ (1979).  Õppematerjaliga soovime luua uusi vaatepunkte ning lähenemisvõimalusi nende kolme tuntud kunstiteksti käsitlemiseks õppetöös. Materjal on mõeldud kasutamiseks peamiselt põhikooli III astmes ja gümnaasiumis ning koondab mitmeid erinevaid teemasid, mille kaudu mõtestada nii nende filmide kunstilist ülesehitust kui ka nende rolli Eesti popkultuuris, ajaloomälus ja kohalikus identiteedis.

„Eesti kinoklassika“ õppemetoodika lähtub kultuurisemiootikast ja transmeedia uuringutest ühendades erinevate teemade käsitlemisel sõnade, helide, liikuvate ja liikumatute piltide ning interaktiivsete mängude tähendusvälju. Kolmeosaline õppematerjal pakub rohkelt võimalusi rühmatööks ja ühisteks õpitegevusteks klassiruumis või ka iseseisva tööna. „Eesti kinoklassika“ eesmärgiks on edendada digitaalset ja kultuurilist kirjaoskust, arendada nii kriitilist kui ka loomingulist mõtlemist ning toetada kultuuri- ja enesemääratluspädevuse kujunemist.