“Kevade” on palju rohkem kui lihtsalt romaan ja film: sellest on saanud meie igapäevaelu osa.

Raamatutest sündivad maailmad

Kõik kunstitekstid võivad olla aluseks paljudele ümberjutustustele, mis loovad keerukaid maailmu. Mõned tekstid omandavad suurema mõju kui teised, näiteks “Harry Potterist” või “Sõrmuste isandast” välja kasvavate tekstide arv on peaaegu lõpmatu ja suureneb iga päevaga. Mis sellise protsessi käivitab ja kuidas võib üksik tekst panna aluse tervele maailmale? Sellest arusaamiseks peame heitma pilgu sellele, kuidas kultuur töötab.

Igas kultuuris kannavad tähendusi edasi väga mitmed keeled, näiteks kujutav kunst, muusika, film jne. Kõige tähtsamaid teadmisi korratakse nendes kultuurikeeltes aina üle. Olulisi tekste on võimalik tõlkida eri keeltesse: näiteks tehakse romaanidest filme, koomiksitest teleseriaale, multifilmidest videomänge. Kuna täielik tõlge pole nende keelte vahel võimalik, on sellised katsed ebatäpsed, ettearvamatud ja ka loomingulised.

Tõlkeprotsessi mõjutavad mitmed asjaolud: autori kultuuriline taust, kunstitraditsioonid, ühiskondlik kontekst. Igal tõlkel on dominant: “kunstitöö fookustav komponent”, mis “valitseb, määrab ja muudab ülejäänud komponente” (Jakobson 1997: 6). Kui dominanti muuta, võivad teksti perifeersed elemendid olulisemaks saada ja kesksed oma tähtsust kaotada. Näiteks kiputakse tänapäevastes ümberjutustustes rõhutama originaali selliseid elemente, mis on tänapäeval ajakohased: naiste ja vähemuste kujutamine, keskkonnaprobleemid, poliitilised küsimused jne.

Kuidas transmeedialised maailmad koos püsivad?

Transmeedialised maailmad on „fiktsionaalsed maailmad, mille loomisel osalevad mitut sorti meediumid, nagu näiteks filmid, telesaated, raamatud, videomängud, webisode’id, koomiksid jne“ (Koskimaa 2018). Selles protsessis on aktiivne roll ka publikul, kes kirjutab fännifiktsioone, arvustusi, loob Youtube’i reaktsioonivideoid, paroodiaid ja teisi tekste. Autorid ja publik jagavad sama kujutluspilti sellest “maailmasusest” – sellele maailmale eriomaste tunnuste hulgast. Need tunnused hakkavad hargnema selle maailma esimesest versioonist, näiteks romaanist, ning need võivad ajas muutuda ja laieneda.

Taani teadlased Lisbeth Klastrup ja Susana Tosca on loonud transmeedialiste maailmade analüüsimise mudeli. Selle mudeli järgi on mingi teksti kõigi variatsioonide aluseks sama lugu ja ainult üks versioon ethos’est, topos’est ja mythos’est (2004). Mythos’e alla käivad selle maailma põhikonfliktid ja tegelased, topos tähendab selle maailma täpset toimumiskohta ja -aega, ethos on selle maailma eetika, nii selgelt väljendatud kui ka vaikimisi kehtiv. Kui analüüsida sama loo eri versioone, on võimalik näha, kuidas eri autorid nende kolme dimensiooniga mängivad.

transmedia est min

 

Tekstid kui koodid

Kui mõnda teksti jutustatakse eri kultuurikeeltes aina uuesti ja uuesti, võib see muutuda koodtekstiks (Lotman 1992: 150). Me tunneme sellised tekstid kohe ära, isegi kui juhtume neid kohtama ebatavalistes kohtades ja vormides. Näiteks kui me loeme lugu vaesest tüdrukust, kes saab üleöö rikkaks ja kuulsaks, meenub meile Tuhkatriinu muinasjutt. Sellised tekstid on võimalik jagada äratuntavateks motiivideks: Tuhkatriinu puhul pole selleks ainult peategelase elulugu, vaid ka kaotatud kinga või kõrvitsatõlla motiiv.

Igast motiivist saab tükike, mida on võimalik kasutada uutes teostes. Võib isegi juhtuda, et algupärandiga tutvumine pole enam vajalik – sageli kasutatakse tsitaate ja viidatakse mingitele lugudele ka ilma nende allikat tundmata. Nii ei juhtu ainult kirjandusklassikaga, vaid ka digitaalset päritolu tekstidega, nagu näiteks meemidega: algupärast tükikest on võimalik nii palju kordi taaskasutada, et päris esimest versiooni on pea võimatu leida.

Kasutatud kirjandus

Jakobson, Roman 1997 [1935]. The Dominant. In: Newton K.M. (eds) Twentieth-Century Literary Theory. Palgrave, London, 6-10.

Klastrup, L., & Tosca, S. (2004). Transmedial worlds: Rethinking cyberworld design. Proceedings of the International Conference on Cyberworlds 2004, IEEEE Computer Society. Los Alamitos, CA.

Лотман, Юрий 1992 [1981]. Текст в тексте. Статьи по семиотике и топологии культуры. Том 1. Таллин: Александра, 148-161.

Ojamaa, Maarja; Peeter Torop 2015. Transmediality of cultural autocommunication. International Journal of Cultural Studies 18(1): 61–78.

Piļipoveca, Tatjana. 2020. Fairy Tales in Transmedia Communication: Fanfiction. PhD thesis. University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Philosophy and Semiotics.

infoVaata seda lehte tahvlis või lauaarvutis, siis saad lahendada ka põnevaid ülesandeid.