Iga ajalooline film või romaan, jutustades ühelt poolt lugu möödunud aegadest, on samal ajal ka oma loomise konteksti peegeldus. See mineviku ja oleviku seos, mis kunstitekstis paratamatult tekib, võib olla autori poolt erineval määral teadvustatud. Näiteks ei pruugi autor mineviku sündmusi kujutades üldse pöörata tähelepanu sellele, kuidas teda mõjutavad tänapäeva stereotüüpsed või muul moel lihtsustavad ettekujutused mõnest ajaperioodist. Võimalik on aga ka vastupidine olukord, kus kirjanik või filmirežissöör seda ajaloo ja käesoleva hetke peegelduslikku seost hoopiski teadlikult ära kasutab, muutes selle kunstiliseks võtteks ning pannes möödunud aegade tegelased edastama sõnumit autori enda kaasaegsetele.

Selline mäng erinevate ajakontekstidega on tajutav ka Grigori Kromanovi filmis „Viimne reliikvia“. Ehk just seetõttu on ajalooline korrektsus filmi sündmuste tasandil jäänud tahaplaanile. Kultuurisemiootiku Peeter Toropi sõnul on lavastaja algteksti (s.o. E. Bornhöhe ajalooline jutustuse) ajalootaustaga väga julgelt ümber käinud ning õigem oleks öelda, et film on G. Kromanovi aja suhtes ajalooline (Torop 2002: 72). Filmi sündmused hargnevad küll Liivi sõja päevil, kuid tähelepanelikum kinopublik, kes 1969. aastal filmi valmides seda vaatama läks, võis ekraanil tajuda ka otseseid viiteid nõukogude reaalsusele ning 1960. aastate lõpus aset leidnud sündmusele. Nüüd, kus filmi esilinastusest on möödas rohkem kui 50 aastat, ei pruugi need viited enam kaasaja filmivaatajale tuttavad olla.

Selles osas kutsumegi teid avastama neid tähendusi „Viimses reliikvias“, mida nõukogude ajal otse välja öelda ei olnud võimalik ning mis tuli seetõttu vihjetena filmi sisse ära peita. Teie eesmärgiks selles seikluses on aidata režissöör Kromanovil luua oma autoripositsioon filmis nii, et seejuures mitte jääda silma nõukogude võimu tsensuuriametile, kelle ülesandeks oli teostada ideoloogilist järelevalvet ning kindlustada, et võimuvastased sõnumid ei jõuaks avalikkuse ette. Selle seikluse käigus on teil võimalus avastada „Viimse reliikvia“ kontseptuaalset maailma ning uurida neid tähendusi filmis, mis on seotud autori vaatepunkti ning filmi loomise kontekstiga.

infoVaata seda lehte tahvlis või lauaarvutis, siis saad lahendada ka põnevaid ülesandeid.